Naturlekplats

naturlNaturlekplatsen på Sundsby ligger norr om parken och anlades 2010.  Här kan barnen husera säkert, eftersom det är en säker lekplats, byggd enligt gällande regelverk. Lekplatsen innehåller balansstock, balansrep, klätterstubbe och klätterkrona med fallskydd. Det finns också ett par bänkar för föräldrar eller far/morföräldrar.

Lekplatsen är en gåva från Sundsby Vänförening till Tjörns kommun.