Köksträdgården

Ända sedan Margareta Huitfeldts tid har det odlats på Sundsby säteri. Bland annat har där funnits en fruktträdgård, en örtagård, en kålgård samt en handelsträdgård. Köksträdgården invigdes 15 juni 2013 och finansierades av ett EU-projekt. Tanken med köksträdgården är att visa hur man odlade förr och vilka växter man hade då. Trädgårdsgångarna är täckta av snäckskalsgrus och anknyter till hur gångarna tidigare sett ut på Sundsby

Joakim Wenner jobbar som trädgårdsmästare och ser till att köksträdgården blommar lika bra idag som på Margareta Huitfeldts tid. Tanken är att det kommer att arrangeras olika events och workshops i trädgården, såsom matmarknader, musikkvällar och temadagar om ekologisk odling.

I Margaretas kök och skafferi kan du smaka på det som odlas i köksträdgården när det är säsong.