Frigångarna

image17221

Vad är Frigångarna?

Frigångarna vänder sig i första hand till seniorer som har, eller har för avsikt, att skaffa hund.

Syftet med verksamheten är att verka för gemenskap och friskvård för seniorer tillsammans med sina hundar. Verksamheten ska värna om människor, djur och miljö.

Vi träffas på Sundsby på tisdagar kl. 09.30 – 12.00, förutom 1:a tisdagen varje månad, då har vi långvandring. Vi vandrar då i Stenungsund, på Tjörn eller på Orust.

När vi är på Sundsby, brukar vi samlas kl. 10.00 på Magasinets vind för att fika och umgås en stund (några brukar starta ca 09.30 med att ta en kort promenad i parken innan vi fikar). Därefter promenerar vi tillsammans med våra hundar i Sundsbys vackra omgivningar. Magasinet ligger vid parkeringen och är första byggnaden på vänster sida (vår ingång finns mitt på långsidan, vid skylt ”Frigångarna”).

image6761

Den första tisdagen i varje månad vandrar vi på annan plats än på Sundsby, företrädesvis på Orust, Tjörn eller Stenungsund. Mötesplats och tid för vandringar och studiebesök meddelas här på hemsidan, via mejl och på vår Facebooksida.

Såväl under våren som under hösten anordnas föreläsningar med olika teman kopplat till vår verksamhet. Vi anordnar även, efter önskemål, kurser och utbildningar anpassade för Frigångarna.

För dig som är intresserad av att delta i Frigångarnas träffar: Innan du kommer första gången, bör du ha besökt Sundsby tillsammans med din hund och träffat vår inskolnings-ledare för en promenad. Detsamma gäller om du tidigare varit med på våra träffar och inte varit med på ett tag. Vi har utvalda Frigångare som tar hand om våra nykomlingar och skolar in hundarna i flocken. Kontakta, Anita Lindström (ansvarig för verksamheten), för att få reda på mer. 

Frigångarnas kontaktpersoner:

Verksamhetsansvarig kontaktperson för Frigångarna: Anita Lindström, telefon/SMS 070-623 63 53, e-post, anitalindstrom47@gmail.com

Kontaktperson, Frigångarnas kurser, samt minneslunden: Margaretha Danielsson, telefon/SMS 070-719 86 04, e-post, margaretha.danielsson46@gmail.com

Frigångarnas hundpsykolog och beteendevetare: Pia Myrseth, telefon/SMS 0735-31 03 04, e-post, pia@hundenshus.se

Frigångarnas sponsorer:

Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan
Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan

I maj 2021 fick vi vara med på en filminspelning i regi av vår samarbetspartner Medborgarskolan. De ville visa goda exempel på hur man hanterat pandemin. Det blev även en intressant artikel, se länkar nedan.

Artikeln: https://www.medborgarskolan.se/…/hundgladje-pa-sundsby…/

Filmen :https://m.youtube.com/watch?v=qbsnu83–9E

Länk till våra bilder: Bildgalleri Frigångarna 

Månadens bild

Aslan i Italien

Länk till: Frigångarnas historia och bakgrund

Länk till Frigångarnas ordningsregler

Länk till Bortsprungen hund, åtgärder

Länk till Vandrings-PM

Länk till Veterinärbesök

Länk till Gulahund.se

gulhund

Frigångarnas vårprogram 2023

Den 31 januari startar vi för säsongen och vi hoppas att vi kan erbjuda både härliga promenader på Sundsby och i vårt närområde. Dessutom har vi för avsikt att ha flera intressanta föreläsningar och kanske någon kurs.

Vi har också tänkt fortsätta vårt samarbete med Medborgarskolan,  ”DEN VANDRANDE HUNDBOKCIRKELN”. Tanken är att läsa böckerna hemma och sedan tillsammans diskutera böckerna .

Vi har 20 hundböcker som köpts in till oss i Frigångarna. Förra våren startade vi med ”Kontaktkontraktet” av Eva Bodfält och ”Min bästa aktiveringsbok” av Anders Hallgren”.

Preliminärt program för Frigångarnas närnaturguidnings-promenader 2023

Frigångarnas höstprogram 2023 pågår från sista tisdagen i augusti till tisdagen den 12 december.

Start kl. 10.00 om inget annat anges.

29/8 – Säsongsstart. Hälsopromenad på Sundsby.

5/9 – Vandring på Stora Askerön (på Orustsidan av Skåpesund).

12/9 – Hälsopromenad på Sundsby.

19/9Hälsopromenad på Sundsby.

26/9 Föreläsning om hundars språk och beteende av Pia Myrseth från Hundens Hus. Därefter, hälsopromenad på Sundsby.

3/10Vandring i Spekeröd (Stenungsund), följt av besök i den unika trädplanteringen i Tveten.

10/10 – Hälsopromenad på Sundsby.

17/10Hälsopromenad på Sundsby..

24/10Hälsopromenad på Sundsby..

31/10Hälsopromenad på Sundsby..

7/11Vandring på Tjörn.

14/11 – Hälsopromenad på Sundsby.

21/11 – Hälsopromenad på Sundsby.

28/11Hälsopromenad på Sundsby.

5/12Vandring på Orust.

12/12 – Säsongsavslutning.

Hundägarens motiv att ha hund :

Skriver några rader om hundägarens motiv att ha hund. Det är i första hand frågan om en allsidig aktivitet, psykisk—naturkontakt, social—träffa människor och fysisk—att få motion.

  • Hälsofaktor: hundens positiva inflytande på familj och barn, på hälsa och sammanhållning.
  • Känslofaktor: hunden ger värme och kärlek.
  • Socialt stöd: hunden viktig som sällskap, någon att pyssla om.
  • Skydd och trygghet: hunden upplevs ge skydd och trygghet.
  • Naturkontakt: hunden är en brygga till naturen.

Hunden kan i stor utsträckning tillfredsställa de behov som är aktuella hos äldre. Hälsoeffekterna ökar om man är aktiv tillsammans med hunden och om man har en positiv inställning till hunden och den nytta den gör.

Hunden får sin största betydelse i krissituationer och när livssituationen förändras, t.ex. att bli pensionär eller ensamstående.

Ulf Gustavson

 

Länkar

Några av föredragshållarna och företag där vi varit på studiebesök genom åren
Aktiv Hund www.aktivhund.nu
Agria Djurförsäkringar  www.agria.se
Band med telefonnummer till hund www.jaktbandet.se
Bosses Hundhjälp www.bosseshundhjalp.se
CAVA hundcenter www.cavahundcenter.se
Distriktsveterinärerna www.distriktsveterinarerna.se
Djurens jurister www.djurensjurister.se
Djurens Rätt www.djurensratt.se
Doggy www.doggy.se
Gulahund www.gulahund.se
Hedeforsens kennel www.hedeforsen.se
Hundens Hus www.hundenshus.se
Hund i tjänst www.ledarhund.se
Hundrundan i Väst hundrundan.weebly.com
Hälsans natur www.halsansnatur.se
Kustmarkens Hundtjänst www.kustmarken.se
Jenny Marek www.nosvisklickerkunskap.se
Maggies Hund & Katt www.facebook.com/Maggieshundokatt/
Malin Avenius facebook.com/Avenius.M/
Mimmi Gullberg www.mmhund.se
Noordhgårdens Hundskola www.noordhgardens.se
Orust Brukshundklubb orustbrukshundklubb.se
Orust Hundägareförening www.orusthund.com
Royal Canin www.royalcanin.se
Sara Ejvegård – 8 fjordar www.8fjordar.se
Svenska Brukshundklubben (SBK) www.brukshundklubben.se
SBK Västra distriktet www.sbkvast.com
Svenska Djurambulansen www.svenskadjurambulansen.se
Uddevalla Hundhälsa www.hundhalsa.com
Weight pull swpklubben.com
Vettris www.vettris.se
Villa Qrera Djurklinik www.qreradjur.nu
Vårdhundskolan www.vardhundskolan.se