Tjörns kommun

kommun_logoTjörns kommun köpte Sundsby säteri 2003. Sedan 2006 har området varit tillgängligt för allmänheten. På Sundsby säteri finns en kulturhistorisk utställning om Margareta Huitfeldt och säteriet, tillgång till guidade turer, digitalguide för egna promenader, kafé och restaurang, gårdsbutik och bageri. Med sin åretruntverksamhet, kulturprogram, bevarandet av historiska byggnader och park, är Sundsby säteri samtidigt ett uppskattat natur- och kulturarvscentrum för hela Tjörn.

Kontakt

Hemsida: www.tjorn.se/sundsby

Epost: erik.larsson@tjorn.se