Om oss

vanfo
Vänföreningen brukar ha lotteri med fina priser på Sundsbys olika arrangemang
Sundsby Vänförening

Vi bildades 30 mars 2005 på Sundsby säteri och har ca 200 medlemmar. Enligt föreningens stadgar skall vi värna om Sundsby säteri, dess historia, miljö och framtid. Samma målsättning har Tjörns kommun, och vår uppgift blir att tillsammans med kommunen på olika sätt bidra till en positiv utveckling.

Innan vänföreningen bildades, arrangerades våren 2004 studiecirkeln ”Sundsbyarvet” med Willemo Olausson som cirkelledare i samarbete med ABF. Studiecirkeln fortsatte under hösten och vidare under 2005. Målet var i första hand att söka kunskap och göra en fördjupning i allt rörande Sundsby säteris spännande historia.

Under hösten 2004 bildade studiecirkeln ”Sundsbyarvet” en intresseförening tillsammans med Kultur och fritid inom Tjörns kommun med syftet att ”värna om kulturarvet Sundsby säteri, dess historia, miljö och framtid”. Intresseföreningens interimsstyrelse framlade förslag om bildandet av en vänförening vid sitt årsmöte den 30 mars 2005, och det var då som Sundsby Vänförening formellt sett såg dagens ljus.

Bli medlem i Sundsby Vänförening

logga
Vänföreningens logotyp skapades av den kände konstnären och författaren Göran Dalhov. Den föreställer Stenmagasinet och Springareeken som finns på Sundsby.