Om Sundsby Säteri


karta

Sundsby Säteri

Sundsby säteri består av  en huvudbyggnad med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader samt parken invid husen och marken i husens omedelbara närhet.

Godset övertogs 2003 av Tjörns kommun, och i maj 2006 öppnades Sundsby för allmänheten. I anslutning till öppnandet invigdes en ny vandringsled på Sundsby. All övrig mark på Sundsby utgör ett naturreservat på privat mark, som allemansrätten ger oss tillträde till.

Karpdammen

I anslutning till Säteriet finns Karpdammen, som troligtvis anlades under 1500-talet. Dammen grävdes ur under 2022. Djurlivet i dammen frodas och speciellt grodor är förtjusta att bo i vassen.

Köksträdgården

Köksträdgården invigdes 2013. Ända sedan 1600-talet har här funnits flera odlingar, en fruktträdgård, en örtagård, en kålgård samt en handelsträdgård. Läs mer om Köksträdgården här.

goddagstenGoddagstenen

Goddagstenen står vid Östra flygeln på Sundsby. Den stod tidigare vid en medeltida väg som utgick från Höviksnäs på Tjörn och passerade Sundsby vid nuvarande parkering för att fortsätta till vadstället vid Tunnersvik och vidare till Orust. Grindstenen uppsattes troligen 1789.

DSC_1824
Springareeken

Springareeken tros vara en av världens äldsta ekar. Den står i skogen, längs med den vita och blå vandringsleden ett par hundra meter från Sundsby Säteri. Springareeken sägs vara så gammal som 900 år.

Historia

Sundsby Säteri har anor från 1300-talet, och finns omnämnt så tidigt som 1388, Platsen har blivit mest känt för att Margareta Huitfeldt levde och verkade här under 1600-talet. Hon var en mäktig kvinna och har spelat en betydelsefull roll i Bohusläns historia. Läs mer om Margareta Huitfeldt här.

DSC_1815
Arkeologiska utgrävningar

I fem år har det pågått arkeologiska utgrävningar i källaren och runt om huvudbyggnaden. Man har funnit rester av bebyggelse från sent 1400-tal. Undersökningarna har bekostats av Kungliga- och Hvitfeldtska stiftelsen. Utgrävningarna har visat att den nuvarande byggnaden står på resterna efter tidigare medeltida byggnader. Två gånger har huset brunnit ned till grunden. 1720 års brand var känd sedan tidigare – men det finns också en brand som kan dateras till före 1536. En del av fynden finns utställda i Östra flygeln.

20150504081708+välkommen+webb+500


Byggnader på Sundsby Säteri

Huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna är från 1700-talets slut och övriga byggnader tillkom på 1800-talet. Säteriet har dock en äldre historia än så, men många av de gamla byggnaderna förstördes i den stora branden 1720. År 1950 restaurerades byggnaderna med målsättning att så långt som möjligt återställa deras 1700-tals karaktär.

DSC_1814
Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden som finns på Sundsby är från 1787. I byggnaden finns kakelugnar från 1700-talet.

Ursprungligen hade huvudbyggnaden brutet tak. De nuvarande taket kom på plats ca 1890. I huvudbyggnaden huserar idag Sundsby Gårdscafé och även Tjörns kultur- och fritidsförvaltning sitter där.

ostraÖstra flygeln

Östra flygeln byggdes 1773 och användes förr som bostadshus. Här finns en kakelugn från 1700-talet. Från början hade byggnaden ett högt sadeltak, men det byttes ut 1890. Idag har Sundsby vänförening sin lokal där. I Östra flygeln har Silverwijk sin verksamhet.Här finns även ett museum om Margareta Hvitfeldt

DSC_1827Västra flygeln

Västra flygeln byggdes samtidigt som Östra flygeln, det vill säga 1773 och är en gammal mjölkbod.  Från början hade byggnaden ett högt sadeltak, men det byttes ut 1890. I Västra flygeln finns idag ett surdegsbageri och en butik som drivs av Sundsby Gårdscafé.

DSC_18111Magasinet

Magasinsbyggnaden är från ca 1850. Magasinet består av flera olika rum, bland annat Kuskbostaden och Bakugnsrummet. Här finns även ett museum om Margareta Hvitfeldt. Magasinet har även en vind där det nu för tiden brukar anordnas konserter eller marknader. I Magasinet har även Frigångarna sin verksamhet

DSC_1822Stenmagasinet

Stenmagasinet, kallades tidigare för Kölna och byggdes 1824. Det användes först som sädesmagasin,och senare för förvaring av frukt. Idag är Stenmagasinet stängt för besökare.

DSC_1812Källarvinden

Källarvinden byggdes 1820 och används idag som förråd.

DSC_1820
Trädgårdsmästar-
bostaden

Trädgårdsmästar- bostaden byggdes 1870 och är idag en nyrenoverad möteslokal som går att hyra för mindre grupper.

DSC_1821
Vinkastet

I anslutning till trädgårdsmästar- bostaden finns ett vinkast från slutet på 1800-talet med vinstockar som är över 100 år gamla. Vinkastet restaurerades 2008.

DSC_1811Fårhuset

Fårhuset byggdes på 1980-talet och fr.o.m. våren 2020 kommer Marinette och Mattias Andersson att öppna en butik där. Fårhuset används till hantverksutställningar.

DSC_1813Toaletthuset

Toaletterna byggdes när Tjörns kommun tog över Sundsby Säteri och öppnade det för allmänheten 2006.