Margareta Huitfeldt

_marg1+webb+500+x+380Sundsby Säteri

Sundsby finns omnämnt så tidigt som 1388, men säteriets historia daterar sig från 1500-talet och är starkt förknippad med den legendariska Margareta Huitfeldt, som bosatte sig på Sundsby 1635 och dog där 1683. Läs mer om Sundsby Säteri här.

Vem var Margareta Huitfeldt?

Margareta Hvitfeldt (Huitfeldt) föddes den 5 november 1608 på gården Skjelbred nära Kongsberg i Norge.

Gården Skjelbred ägdes av modern och största delen av sin uppväxttid tillbringade Margareta där. Modern dog då Margareta var helt ung, och när fadern, adelsmannen och berghauptmand Hartvid Huitfeldt, gifte om sig, tillföll vid arvskiftet såväl moderns gård Skjelbred som mormoderns gård Sundsby den då 14-åriga Margareta.

Inte förrän hon var 27 år, fann hon tiden inne att ingå äktenskap.

bild+testamenteskrivning+-+testamente+och+arv+webb+500x351Den 15 mars 1635 gifte hon sig i Viborg på Jylland med den danske adelsmannen Thomas Dyre. Genast efter giftermålet bosatte de sig på gården Sundsby på Tjörn i Bohuslän. Med framgång drev de gården tillsammans, men redan i september 1651 avled den då endast 46-årige Thomas Dyre. Under äktenskapet hade fötts tre barn, varav två dog i barnaåren. Tredje barnet, Ivar Dyre, for efter studier i Danmark och Sverige till Frankrike för fortsatt studiegång. Han var då 17 år. Två år senare insjuknade han i staden Montpellier och avled den 14 augusti 1663.

Efter den dagen levde Margareta i sorg, men till minne av såväl sonen som sig själv gjorde hon den 18 januari 1664 sin stora, uppseendeväckande donation till Göteborgs gymnasium. Fonden skulle bekosta unga Bohuslänska mäns utbildning till präster i Göteborg. Det Hvitfeldtska gymnasiet och stiftelsen finns fortfarande kvar och Sundsby säteri som ägts av stiftelsen i över 300 år har under denna tid arrenderats ut till olika släkter och familjer ända till 2003 då Tjörns kommun köpte loss säteriet

Efter Margaretas död

Många har i efterhand bedömt Margareta som kallsinnig och hård – men också som rättvis. Man skall också betänka att hon levde i en tid med ständiga krig mellan Sverige och Danmark – Norge. De många sägner som uppstått kring Margareta Hvitfeldt är ofta starkt elaka i tonen, men de har nästan alla tillkommit långt efter hennes död och måste till största delen bedömas som osanna.

Margareta Hvitfeldt slutade sina dagar på Sundsby den 16 november 1683, 75 år gammal. Hon vilar nu tillsammans med maken Thomas, sonen Ivar och de två småbarnen i det gravkor i Valla kyrka som hon själv lät färdigställa redan vid makens död.

Som vi vet gick hennes önskan att bli ihågkommen i framtiden i uppfyllelse. Hennes namn lever vidare såväl i Hvitfeldtska gymnasiet som Hvitfeldtsplatsen i Göteborg.

Källa: Fru Margareta, av Peter Gissy och Evert Lundström, © 2000.