Frigångarnas historia

Verksamheten startade den 31 augusti 2004 på Tjörns Brukshundsklubb. Ursprungligen kallades sammankomsterna ”Pensionärer med hund”. I december 2005 döptes verksamheten om, efter tävlingsförslag,  till  ”Frigångarna” eftersom våra hundar umgås utan koppel. I oktober 2006 flyttade vi till Sundsby säteri, som ju lämpar sig väl för rekreation och fritidsaktiviteter för både hundägare och hundar.