Frigångarna

image17221

Uppdatering 12 augusti, 2021: 

I november 2020, tog vi det tunga beslutet att pausa vår verksamhet året ut. Vi hoppades då att smittläget skulle vara bättre i januari. Tyvärr blev det inte så.

I rekommendationerna från regering och Folkhälso-myndighet står att man bör umgås utomhus, i en mindre krets och hålla så stort avstånd som möjligt till varandra.

Så vi återupptog våra vandringar, i mindre grupper och fikade utomhus.

I samarbete med Medborgarskolan, startade vi i februari upp vår ”VANDRANDE HUNDBOKCIRKEL”. Tanken var att läsa böckerna hemma och sedan tillsammans diskutera böckerna under våra promenader (allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer).

20 hundböcker köptes in till oss i Frigångarna och vi startade med böckerna ”Kontakt-kontraktet” av Eva Bodfält och ”Min bästa aktiveringsbok” av Anders Hallgren”

Passande nog, kommer Medborgarskolan att ha en föreläsning med Anders Hallgren på Fregatten i Stenungsund den 4 oktober, kl. 18.30-21.30. Föreläsningen heter ”Nyckeln till lycka – att motverka social stress hos hundar”. Anmäler dig gör du till Medborgarskolan på telefon 031-755 14 00 alt. på hemsidan www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/nyckeln-till-lycka-att-motverka-social-stress-hos-hundar-1295582/

Så passa på att läsa hans bok! Anita Lindström är ansvarig för hundbokcirkeln, kontakta henne om du vill läsa boken. Hennes kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vad är Frigångarna? Frigångarna vänder sig i första hand till seniorer som har, eller har för avsikt, att skaffa hund. Syftet med verksamheten är att verka för gemenskap och friskvård för seniorer tillsammans med sina hundar. Verksamheten ska värna om människor, djur och miljö.

Vi träffas på Sundsby på tisdagar kl. 09.30 – 12.00.

Vi samlas kl. 10.00 på Magasinets vind för att fika och umgås en stund (några brukar starta med att ta en kort promenad i parken innan vi fikar). Därefter promenerar vi tillsammans med våra hundar i Sundsbys vackra omgivningar. Magasinet ligger vid parkeringen och är första byggnaden på vänster sida (vår ingång finns mitt på långsidan, vid skylt ”Frigångarna”).

image6761

Den första tisdagen i varje månad vandrar vi på annan plats än på Sundsby, företrädesvis på Orust, Tjörn eller Stenungsund. Mötesplats och tid för vandringar och studiebesök meddelas här på hemsidan, via mejl och på vår Facebooksida.

Såväl under våren som under hösten anordnas föreläsningar med olika teman kopplat till vår verksamhet. Vi anordnar även, efter önskemål, kurser och utbildningar anpassade för Frigångarna.

För dig som är intresserad av att delta i Frigångarnas träffar: Innan du kommer första gången, bör du ha besökt Sundsby tillsammans med din hund och träffat vår inskolnings-ledare för en promenad. Vi har utvalda Frigångare som tar hand om våra nykomlingar och skolar in hundarna i flocken. Kontakta vår inskolnings-ledare Agneta Sjöberg för att få reda på mer. 

Frigångarnas kontaktpersoner:

Frigångarnas inskolningsledare för nya deltagare: Agneta Sjöberg, telefon 073-056 13 06, e-post agnetasjoberg@telia.com

Verksamhetsansvarig kontaktperson för Frigångarna: Anita Lindström, telefon 070-623 63 53, e-post, slingan@telia.com

Kontaktperson, Frigångarnas minneslund för smådjur: Margaretha Danielsson, telefon 070-719 86 04, e-post, margaretha.danielsson46@gmail.com

Frigångarnas hundpsykolog och beteendevetare: Pia Myrseth, telefon 0735-31 03 04. e-post, pia@hundenshus.se

Frigångarnas historia och bakgrund

Frigångarnas sponsorer:

Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan
Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan

Program för Frigångarnas närnaturguidnings-promenader

Uppdaterat 26 september 2021

Frigångarnas höstprogram pågår från den sista tisdagen i augusti till tisdagen i veckan före julveckan.

Vårprogrammet pågår vanligtvis från mitten av januari till mitten av juni.

Med tanke på att pandemin inte är över, är all planering preliminär.

Start kl. 10.00 om inget annat anges.

24/8 Säsongsstart, hälsopromenad på Sundsby

31/8 Föreläsning med Pia Myrseth  

7/9 Vandring på Tjörn, Säby/Pilane, samling vid Säbygården.

14/9 Samling på Magasinsvinden kl. 10.00, därefter Hälsopromenad på Sundsby

21/9 Hälsopromenad på Sundsby

28/9 Hälsopromenad på Sundsby

4/10 Medborgarskolan arrangerar en föreläsning med Anders Hallgren, på Fregatten i Stenungsund. Anmälan, se info till vänster på sidan.

5/10 Vandring på Orust, Slätterna. Samling vid Hälleviksstrands kyrka kl. 10.00.

12/10 Hälsopromenad på Sundsby + Pia Myrseth kurs – 1. Pröva på Hoopers (anmälan till Pias kurstillfällen görs till Margaretha Danielsson, e-post margaretha.danielsson46@gmail.com, telefon/SMS 070-719 86 04

19/10 Hälsopromenad på Sundsby

26/10 Hälsopromenad på Sundsby

2/11 Vandring, Stenungsund (Stenungsön?)

9/11 Hälsopromenad på Sundsby (Pias kurs är inställd t.v)

16/11 Hälsopromenad på Sundsby (Pias kurs är inställd t.v.)

23/11 Hälsopromenad på Sundsby

30/11 Hälsopromenad på Sundsby

7/12 Vandring på Tjörn

14/12 Avslutning och hälsopromenad på Sundsby

Bildgalleri Frigångarna 

Månadens bild

Hundägarens motiv att ha hund : Skriver några rader om hundägarens motiv att ha hund. Det är i första hand frågan om en allsidig aktivitet, psykisk—naturkontakt, social—träffa människor och fysisk—att få motion.

  • Hälsofaktor: hundens positiva inflytande på familj och barn, på hälsa och sammanhållning.
  • Känslofaktor: hunden ger värme och kärlek.
  • Socialt stöd: hunden viktig som sällskap, någon att pyssla om.
  • Skydd och trygghet: hunden upplevs ge skydd och trygghet.
  • Naturkontakt: hunden är en brygga till naturen.

Hunden kan i stor utsträckning tillfredsställa de behov som är aktuella hos äldre. Hälsoeffekterna ökar om man är aktiv tillsammans med hunden och om man har en positiv inställning till hunden och den nytta den gör.

Hunden får sin största betydelse i krissituationer och när livssituationen förändras, t.ex. att bli pensionär eller ensamstående.

Ulf Gustavson


gulhund

Länk till Gulahund.se

Länk till Frigångarnas ordningsregler

Länk till Bortsprungen hund, åtgärder

Länk till Vandrings-PM

Länk till Veterinärbesök

 

Länkar

Några av föredragshållarna och företag där vi varit på studiebesök genom åren
Aktiv Hund www.aktivhund.nu
Agria Djurförsäkringar  www.agria.se
Band med telefonnummer till hund www.jaktbandet.se
Bosses Hundhjälp www.bosseshundhjalp.se
CAVA hundcenter www.cavahundcenter.se
Distriktsveterinärerna www.distriktsveterinarerna.se
Djurens jurister www.djurensjurister.se
Djurens Rätt www.djurensratt.se
Doggy www.doggy.se
Gulahund www.gulahund.se
Hedeforsens kennel www.hedeforsen.se
Hundens Hus www.hundenshus.se
Hund i tjänst www.ledarhund.se
Hundrundan i Väst hundrundan.weebly.com
Hälsans natur www.halsansnatur.se
Kustmarkens Hundtjänst www.kustmarken.se
Jenny Marek www.nosvisklickerkunskap.se
Maggies Hund & Katt www.facebook.com/Maggieshundokatt/
Malin Avenius facebook.com/Avenius.M/
Mimmi Gullberg www.mmhund.se
Noordhgårdens Hundskola www.noordhgardens.se
Orust Brukshundklubb orustbrukshundklubb.se
Orust Hundägareförening www.orusthund.com
Royal Canin www.royalcanin.se
Sara Ejvegård – 8 fjordar www.8fjordar.se
Svenska Brukshundklubben (SBK) www.brukshundklubben.se
SBK Västra distriktet www.sbkvast.com
Svenska Djurambulansen www.svenskadjurambulansen.se
Uddevalla Hundhälsa www.hundhalsa.com
Weight pull swpklubben.com
Vettris www.vettris.se
Villa Qrera Djurklinik www.qreradjur.nu
Vårdhundskolan www.vardhundskolan.se