Frigångarna

image17221

Uppdatering 13 januari, 2022: 

Smittspridningen av COVID-19 ökar just nu kraftigt i landet och den nya virusvarianten ”omikron” har visat sig vara mycket smittsam. Senaste råden från Folkhälso-myndigheten innebär bl a att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus. Därför har vi återigen tvingats fatta beslut om att stänga Magasinsvinden t.v. Precis som i våras, får vi träffas ute istället.

Vi föreslår att vi träffas träffas i parken kl 10.00 för att skapa grupper så att alla får lämpliga promenadkamrater – efter att hundarna rastats. Som vanligt, när en ny säsong börjar, är det viktigt att ta hänsyn till att hundarna inte träffats på ett tag.

Vi har också tänkt fortsätta vårt samarbete med Medborgarskolan, ”DEN VANDRANDE HUNDBOKCIRKELN”. Tanken är att läsa böckerna hemma och sedan tillsammans diskutera böckerna under våra promenader (allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer).

Vi har 20 hundböcker som köpts in till oss i Frigångarna. I våras startade vi med ”Kontaktkontraktet” av Eva Bodfält och ”Min bästa aktiveringsbok” av Anders Hallgren”.

Vad är Frigångarna? Frigångarna vänder sig i första hand till seniorer som har, eller har för avsikt, att skaffa hund. Syftet med verksamheten är att verka för gemenskap och friskvård för seniorer tillsammans med sina hundar. Verksamheten ska värna om människor, djur och miljö.

Vi träffas på Sundsby på tisdagar kl. 09.30 – 12.00.

Vi samlas kl. 10.00 på Magasinets vind för att fika och umgås en stund (några brukar starta med att ta en kort promenad i parken innan vi fikar). Därefter promenerar vi tillsammans med våra hundar i Sundsbys vackra omgivningar. Magasinet ligger vid parkeringen och är första byggnaden på vänster sida (vår ingång finns mitt på långsidan, vid skylt ”Frigångarna”).

image6761

Den första tisdagen i varje månad vandrar vi på annan plats än på Sundsby, företrädesvis på Orust, Tjörn eller Stenungsund. Mötesplats och tid för vandringar och studiebesök meddelas här på hemsidan, via mejl och på vår Facebooksida.

Såväl under våren som under hösten anordnas föreläsningar med olika teman kopplat till vår verksamhet. Vi anordnar även, efter önskemål, kurser och utbildningar anpassade för Frigångarna.

För dig som är intresserad av att delta i Frigångarnas träffar: Innan du kommer första gången, bör du ha besökt Sundsby tillsammans med din hund och träffat vår inskolnings-ledare för en promenad. Vi har utvalda Frigångare som tar hand om våra nykomlingar och skolar in hundarna i flocken. Kontakta vår inskolnings-ledare Agneta Sjöberg för att få reda på mer. 

Frigångarnas kontaktpersoner:

Frigångarnas inskolningsledare för nya deltagare: Agneta Sjöberg, telefon 073-056 13 06, e-post agnetasjoberg@telia.com

Verksamhetsansvarig kontaktperson för Frigångarna: Anita Lindström, telefon 070-623 63 53, e-post, slingan@telia.com

Kontaktperson, Frigångarnas minneslund för smådjur: Margaretha Danielsson, telefon 070-719 86 04, e-post, margaretha.danielsson46@gmail.com

Frigångarnas hundpsykolog och beteendevetare: Pia Myrseth, telefon 0735-31 03 04. e-post, pia@hundenshus.se

Frigångarnas historia och bakgrund

Frigångarnas sponsorer:

Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan
Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan

Program för Frigångarnas närnaturguidnings-promenader

Uppdaterat 13 januari 2022

Frigångarnas vårprogram pågår vanligtvis från mitten av januari till början av juni.

Höstprogrammet pågår från sista tisdagen i augusti till tisdagen i veckan före julveckan.

Med tanke på att pandemin inte är över, är all planering preliminär.

Start kl. 10.00 om inget annat anges.

18/1 – Säsongsstart, hälsopromenad på Sundsby

25/1 – Hälsopromenad på Sundsby  

1/2 – Vandring på Orust

8/2 – Hälsopromenad på Sundsby

15/2 – Hälsopromenad på Sundsby

22/2 – Hälsopromenad på Sundsby

1/3 – Vandring i Stenungsundsområdet, prel. Strandkärr och Stora Höga

8/3 – Hälsopromenad på Sundsby

15/3 – Hälsopromenad på Sundsby

22/3 – Kurs med Pia Myrseth + Hälsopromenad på Sundsby

29/3 – Kurs med Pia Myrseth + Hälsopromenad på Sundsby

5/4 – Vandring på Tjörn, prel. i Linneviken/Kyrkesund, samt besök på Elin Sundbergs hus Villa Solfrid

12/4 – Hälsopromenad på Sundsby

19/4 – Hälsopromenad på Sundsby

26/4 – Hälsopromenad på Sundsby

3/5 – Vandring på Orust

10/5 – Hälsopromenad på Sundsby

17/5 – Ev. besök och aktivitet i samarbete med Orust Hundägarförening

24/5 – Hälsopromenad på Sundsby

31/5 – Hälsopromenad på Sundsby

7/6 – Vandring och säsongsavslutning i Stenungsundsområdet

Länk till film och artikel om Frigångarna från Medborgarskolans filminspelning i maj 2021 på Sundsby

Artikeln: https://www.medborgarskolan.se/…/hundgladje-pa-sundsby…/

Filmen :https://m.youtube.com/watch?v=qbsnu83–9E

Bildgalleri Frigångarna 

Månadens bild

Hundägarens motiv att ha hund : Skriver några rader om hundägarens motiv att ha hund. Det är i första hand frågan om en allsidig aktivitet, psykisk—naturkontakt, social—träffa människor och fysisk—att få motion.

  • Hälsofaktor: hundens positiva inflytande på familj och barn, på hälsa och sammanhållning.
  • Känslofaktor: hunden ger värme och kärlek.
  • Socialt stöd: hunden viktig som sällskap, någon att pyssla om.
  • Skydd och trygghet: hunden upplevs ge skydd och trygghet.
  • Naturkontakt: hunden är en brygga till naturen.

Hunden kan i stor utsträckning tillfredsställa de behov som är aktuella hos äldre. Hälsoeffekterna ökar om man är aktiv tillsammans med hunden och om man har en positiv inställning till hunden och den nytta den gör.

Hunden får sin största betydelse i krissituationer och när livssituationen förändras, t.ex. att bli pensionär eller ensamstående.

Ulf Gustavson


gulhund

Länk till Gulahund.se

Länk till Frigångarnas ordningsregler

Länk till Bortsprungen hund, åtgärder

Länk till Vandrings-PM

Länk till Veterinärbesök

 

Länkar

Några av föredragshållarna och företag där vi varit på studiebesök genom åren
Aktiv Hund www.aktivhund.nu
Agria Djurförsäkringar  www.agria.se
Band med telefonnummer till hund www.jaktbandet.se
Bosses Hundhjälp www.bosseshundhjalp.se
CAVA hundcenter www.cavahundcenter.se
Distriktsveterinärerna www.distriktsveterinarerna.se
Djurens jurister www.djurensjurister.se
Djurens Rätt www.djurensratt.se
Doggy www.doggy.se
Gulahund www.gulahund.se
Hedeforsens kennel www.hedeforsen.se
Hundens Hus www.hundenshus.se
Hund i tjänst www.ledarhund.se
Hundrundan i Väst hundrundan.weebly.com
Hälsans natur www.halsansnatur.se
Kustmarkens Hundtjänst www.kustmarken.se
Jenny Marek www.nosvisklickerkunskap.se
Maggies Hund & Katt www.facebook.com/Maggieshundokatt/
Malin Avenius facebook.com/Avenius.M/
Mimmi Gullberg www.mmhund.se
Noordhgårdens Hundskola www.noordhgardens.se
Orust Brukshundklubb orustbrukshundklubb.se
Orust Hundägareförening www.orusthund.com
Royal Canin www.royalcanin.se
Sara Ejvegård – 8 fjordar www.8fjordar.se
Svenska Brukshundklubben (SBK) www.brukshundklubben.se
SBK Västra distriktet www.sbkvast.com
Svenska Djurambulansen www.svenskadjurambulansen.se
Uddevalla Hundhälsa www.hundhalsa.com
Weight pull swpklubben.com
Vettris www.vettris.se
Villa Qrera Djurklinik www.qreradjur.nu
Vårdhundskolan www.vardhundskolan.se