Frigångarna


image17221

Frigångarna vänder sig i första hand till seniorer som har eller avser att skaffa hund. Syftet med verksamheten är att verka för gemenskap och friskvård för seniorer tillsammans med sina hundar. Verksamheten ska värna om människor, djur och miljö.

Verksamheten startade den 31 augusti 2004 på Tjörns Brukshundsklubb. Ursprungligen kallades sammankomsterna ”Pensionärer med hund”. I december 2005 döptes verksamheten om, efter tävlingsförslag,  till  ”Frigångarna” eftersom våra hundar umgås utan koppel. I oktober 2006 flyttade vi till Sundsby säteri, som ju lämpar sig väl för rekreation och fritidsaktiviteter för både hundägare och hundar.

Frigångarna har ca 100 deltagare. Mellan 30 och 60 deltagare med hundar brukar komma varje tisdag till våra sammankomster på Sundsby säteri. Frigångarna medverkar också i andra aktiviteter som arrangeras av Sundsby Vänförening.

gulhund


dikt2

Länk till Frigångarnas ordningsregler

Länk till Bortsprungen hund, åtgärder

Länk till Vandrings-PM

Länk till Veterinärbesök


facebook


Koppeltvång eller frihet under ansvar

Generellt kan sägas att ju oftare en hund är kopplad desto mer riskerar den att hindras i sin utveckling och desto sämre blir vi hundägare på att kommunicera med våra hundar. På sikt kan koppeltvång (och hundförbud) leda till att allt färre hundar får möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter eller lära sig att fungera fritt.

Hämtat ur tidningen Hundsport, Mickie Gustafson


Hundägarens motiv att ha hund

Skriver några rader om hundägarens motiv att ha hund. Det är i första hand frågan om en allsidig aktivitet, psykisk—naturkontakt, social—träffa människor och fysisk—att få motion.

Hälsofaktor: hundens positiva inflytande på familj och barn, på hälsa och sammanhållning.

Känslofaktor: hunden ger värme och kärlek.

Socialt stöd: hunden viktig som sällskap, någon att pyssla om.

Skydd och trygghet: hunden upplevs ge skydd och trygghet.

Naturkontakt: hunden är en brygga till naturen.

Hunden kan i stor utsträckning tillfredsställa de behov som är aktuella hos äldre. Hälsoeffekterna ökar om man är aktiv tillsammans med hunden och om man har en positiv inställning till hunden och den nytta den gör.

Hunden får sin största betydelse i krissituationer och när livssituationen förändras, t.ex. att bli pensionär eller ensamstående.

Ulf Gustavson

 Månadens bild:

Passivitetsmomentet i allmänlydnadspasset på Orust Brukshundklubb 2/4 2019Galleri Frigångarna

Frigångarna hälsar seniorer med hund välkomna till våra träffar på Sundsby. Helst bör du ha besökt Sundsby med din hund för en promenad innan du kommer första gången till Frigångarna. Vi har utvalda Frigångare som tar hand om våra nykomlingar och skolar in hundarna i flocken. Kontakta vår inskolningsledare för att få reda på mer.Kontakta inskolningsledare

Program

Frigångarnas vårprogram pågår från mitten av januari till mitten av juni. Höstprogrammet pågår från den sista tisdagen i augusti till tisdagen i veckan före julveckan.

11/5   Iverdagen

14/5   Hälsopromenad på Sundsby

21/5   Hälsopromenad på Sundsby

28/5  Föreläsning om Sundsby säteri

4/6    Vandring (Tjörn)

11/6   Avslutning


Vi träffas på tisdagar

image6761

Vägbeskrivning Från Tjörnbron, håll rakt fram vid trafikljusen, väg 160 i riktning mot Orust. Sväng vänster vid skylt Sundsby säteri/ Kyrkesund. Efter 200 m har du säteriet på höger sida med infart efter byggnaderna. Skylt Frigångarna mitt på långsidan av Magasinet (första byggnaden på vänster sida).

Frigångarna träffas i allmänhet tisdagar kl. 09.30 – 12.00. Den första tisdagen i varje månad vandrar vi på annan plats än på Sundsby. Annan mötesplats för vandringar och studiebesök meddelas på föregående träff och per mejl.

På våra träffar fikar vi och bestämmer kommande aktiviteter. Vi har gästföreläsare som informerar om hundars beteende, foder och områden där hundar kan användas, t.ex. som räddningshundar, ledarhundar mm.

Såväl under våren som under hösten anordnas föreläsningar för Frigångarna på mötestid i hundars kroppsspråk och beteende. På annan tid anordnas efter önskemål kurser anpassade för Frigångarna.

Frigångarnas hundpsykolog och beteendevetare:

Pia Myrseth, telefon 0735-31 03 04
e-post: pia@hundenshus.se

Frigångarnas sponsorer

Agria, Royal Canin

Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan

Frigångarna samarbetar med Medborgarskolan

Vill du att din hund ska få träffa andra hundar på andra tider än när Frigångarna träffas, besök då Hundträffen i Norum. Läs mera med hjälp av följande länk: www.facebook.com/Hundträffen i Norum

begravningsplats för smådjur: Kerstin Björkman 031-546663

Länkar

några av föredragshållarna och företag där vi varit på studiebesök genom åren
Aktiv Hund www.aktivhund.nu
Agria Djurförsäkringar  www.agria.se
Band med telefonnummer till hund www.jaktbandet.se
Bosses Hundhjälp www.bosseshundhjalp.se
CAVA hundcenter www.cavahundcenter.se
Distriktsveterinärerna www.distriktsveterinarerna.se
Djurens jurister www.djurensjurister.se
Djurens Rätt www.djurensratt.se
Djurhälsan www.djurhalsan.se
Doggy www.doggy.se
Gulahund www.gulahund.se
Hedeforsens kennel www.hedeforsen.se
Hundens Hus www.hundenshus.se
Hund i tjänst www.ledarhund.se
Hundrundan i Väst hundrundan.weebly.com
Hälsans natur www.halsansnatur.se
Kustmarkens Hundtjänst www.kustmarken.se
Jenny Marek www.nosvisklickerkunskap.se
Malin Avenius facebook.com/Avenius.M/
Mimmi Gullberg www.mmhund.se
Noordhgårdens Hundskola www.noordhgardens.se
Orust Brukshundklubb orustbrukshundklubb.se
Orust Hundägareförening www.orusthund.com
Patientföreningen Hundartros www.hundartros.se
Royal Canin www.royalcanin.se
Sara Ejvegård – 8 fjordar www.8fjordar.se
Svenska Brukshundklubben (SBK) www.brukshundklubben.se
SBK Västra distriktet www.sbkvast.com
Svenska Djurambulansen www.svenskadjurambulansen.se
Uddevalla Hundhälsa www.hundhalsa.com
Weight pull www.swklubben.se
Vettris www.vettris.se
Villa Qrera Djurklinik www.qreradjur.nu
Vårdhundskolan www.vardhundskolan.se