Skördemarknad

I september varje år är det Skördemarknad på Sundsby Säteri. Lokala odlare säljer sin skörd och det finns även aktiviteter för barnen. På Skördemarknaden delar Sundsby Vänförening ut en utmärkelse för god ideell insats under året. Priset har de senaste åren gått till Sonja och Tore Olsson som har hand om Visningsbikupan (2013), Myggenäs Fritidsklubb (2014) och Gunbritt Patriksson, Solveig Landberg och Gunnel Kristiansson (2015), Solveig Persson och Margita Karlsson (2016), Frigångarna (2017). Sedan 2016 delas även utmärkelsen Goda insatser för en levande landsbygd ut, i samarbete med LRF